inteligentne zarządzanie energią

Energobilans Sp. z o.o. od początków swojej działalności oferuje Klientom rozwiązania teleinformatyczne ICT, które pozycjonowane są na styku informatyki i energetyki.

Oznacza to, iż Energobilans Sp. z o.o. oferuje Państwu zarówno zaawansowane rozwiązania sprzętowe i programowe, jak również profesjonalne usługi dla sektora informatycznego, telekomunikacyjnego i przemysłowego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki energetycznej.

Głównym kierunkiem działania Energobilans Sp. z o.o. jest oferowanie swoim klientom usługi teleinformatycznych w połączeniu z optymalizacją zużycia energii oraz wspieranie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Informujemy, iż Energobilans Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na realizację projektu:

"Opracowanie na zlecenie Energobilans Sp. z o.o. innowacyjnego produktu, tj. analizatora PLC wraz z budową prototypu produktu."

Projekt ten współfinansowany jest przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 - 2020

 

KONKURS - PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE - DZIAŁANIE 2.3.2 BONY NA INNOWACJE

WYNIK POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

ENERGOBILANS Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 27 stycznia 2017, w wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego dotyczącego wykonania usługi badawczo-rozwojowej w konkursie w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, w oparciu o zasadę konkurencyjności wyłoniono wykonawcę:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy
Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Gratulujemy

Wynik postępowania ofertowego

 

PRZEDŁUŻAMY TERMIN SKŁADANIA OFERT DO 27 STYCZNIA 2017 ROKU

ENERGOBILANS Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących wykonania usługi badawczo-rozwojowej w konkursie w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Szczegóły znajdują się w poniższych dokumentach:

Zapytanie ofertowe na prace badawczo-rozwojowe

Załacznik do zapytania ofertowego

 

Dotyczy postępowania w ramach programu 8.2

Zapytanie ofertowe nr 01032013/B2B

Zapytanie ofertowe nr 2_20062013/B2B
Załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego nr 2_20062013/B2B
Oświadczenie o spełnieniu wymagań stawianych wobec Oferentów

 

Z przyjemnością informujemy, iż Energobilans realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2. POIG – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

Realizowany projekt to: „Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia współpracy pomiędzy Energobilans Sp. z o.o. i jej partnerami”